شرایط و مقررات خرید از گوشی خور :

گوشی خور متعهد به عرضه محصول کاملا سالم با بهترین کیفیت به خریداران می باشد و کلیه محصولات این سایت با دقت انتخاب و خریداری می گردند و از بهترین مواد اولیه ساخته شده اند. همچنین همه سفارشات قبل از ارسال با دقت بررسی شده و هیچ محصولی بدون بررسی دقیق و اطمینان از سالم بودن کامل برای مشتریان ارسال نمی گردد.

با این حال شرایط و مقررات زیر برای حل مشکلات احتمالی تنظیم می گردند :

خریدار این سایت دارای اهلیت فرض می گردد.

درصورتیکه مشتری هنگام تحویل کالا متوجه ایراد و نقصی در آن شده است باید از تحویل آن خودداری نماید و بدون باز کردن بسته آنرا به اداره پست مرجوع بدارد.

درصورتی که مشتری محصول ناقص و دارای ایراد را تحویل گرفته و متوجه ایراد آن شده باشد، درصورتی که علت ایراد و نقص، خود وی یا مرتبط با وی نباشد، می تواند با هماهنگی با گوشی خور محصول را برگشت دهد، گوشی خور درصورتی که ایراد را از سوی خود تشخیص دهد، به تعویض یا برگشت وجه کالا به انتخاب خریدار به اضافه هزینه پستی می پردازد.

مشتری موظف است محصولات را به نحو صحیح مورد استفاده قرار دهد و اگر تردید دارد یا آگاهی ندارد از گوشی خور سوال نماید، بدیهی است خسارات و آسیب های احتمالی که به علت ناآگاهی و عدم استفاده صحیح از محصول باشد برعهده مشتری خواهد بود.

مشتری موظف است قبل از بازکردن برچسب گلس، آنرا با گوشی تطبیق دهد و درصورتی که آنرا نامناسب ببیند بدون بازکردن برچسب آن، آنرا برای گوشی خور برگشت بزند، بدیهی است گوشی خور هزینه های وارده را جبران می نماید.

درمورد محصولاتی مانند گلس یا محافظ صفحه نمایش، در صورتی که مشتری متوجه ایرادی اساسی شود، بعد از هماهنگی با گوشی خور، باید محصول را به گونه ای مرجوع دارد که کاملا شرایط سلامت آن رعایت گردد، مانند آنکه گلس را بدون صدمه و آسیب و بدون آنکه روی آن غبار گرفته باشد و چسب آن دچار نقص گردد به گوشی خور بفرستد.

خرید از گوشی خور به معنی آگاهی کامل و پذیرش کلیه شرایط مذکور خواهد بود.